Tổ Yến Rừng

Tổ Yến Rừng Tinh Chế

3.900.000  VND

Đặt hàng

ĐẶT HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI :

- Chi tiết

- Đã sơ chế sạch
- Loại bỏ hoàn toàn lông vũ

Sản phẩm khác

Tổ yến rừng tinh chế thượng hạng

Liên hệ

Tổ yến rừng rút lông chất lượng hảo hạng

Liên hệ

Tổ yến rừng nguyên tổ thiên nhiên quý hiếm

Liên hệ

Tổ Yến Rừng Rút Lông

4.400.000  VND

Tổ Yến Rừng Nguyên Tổ

3.100.000  VND