Tổ Yến Rừng

Tổ Yến Rừng Nguyên Tổ

Nông Sản

3.100.000  VND

Đặt hàng

ĐẶT HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI :

- Chi tiết

- Tổ Yến Nuôi Rừng
- Thô còn nguyên lông
- Nuôi trên thân gỗ Lười Ươi

Sản phẩm khác

Tổ yến rừng tinh chế thượng hạng

Liên hệ

Tổ yến rừng rút lông chất lượng hảo hạng

Liên hệ

Tổ yến rừng nguyên tổ thiên nhiên quý hiếm

Liên hệ

Tổ Yến Rừng Tinh Chế

3.900.000  VND

Tổ Yến Rừng Rút Lông

4.400.000  VND