Tổ Yến Đảo

Tổ Yến Đảo Tinh Chế

4.800.000  VND

Đặt hàng

ĐẶT HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI :

- Chi tiết

Sản phẩm khác

Tổ yến đảo tinh chế

Liên hệ

Tổ yến đảo rút lông được chọn lọc

5.300.000  VND

Tổ yến đảo nguyên tổ quý hiếm bổ ích

Liên hệ

Tổ Yến Đảo Rút Lông

5.300.000  VND

Tổ Yến Đảo Nguyên Tổ

3.900.000  VND